Home » 6 martie, 2010 Articolele publicate in “martie, 2010”

ELIBERARE ACTE DE IDENTITATE

Koala1-300x2251

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ INSPECTORATULUI NATIONAL PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR
Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură, pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular […]

Publicat in INFORMATII UTILE | Mai multe »

CERTIFICATE PIERDUTE

Penguins2-300x2251

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, celui îndreptătit i se eliberează un nou certificat, pe bază de cerere.
Cererea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, […]

Publicat in Documente/Formulare utile,INFORMATII UTILE | Mai multe »

Acte solicitanţi de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

Tulips-300x2251

Actele justificative pe care solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii trebuie să le prezinte, în vederea analizării cererilor:
1. Copie autentificată după actul de identitate al titularului cererii de locuinţă
2. Copie acte identitate pentru ceilalţi membri din familie (soţ, soţie, copii) şi pentru persoanele care nu fac parte din familia solicitantului, dar care locuiesc în […]

Publicat in Documente/Formulare utile,INFORMATII UTILE | Mai multe »

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Jellyfish-300x2251

Certificatul constatator de deces;
Buletinul de identitate al decedatului;
Certificatul de nastere si căsătorie;
Livretul militar pentru bărbatii care nu au împlinit vârsta de 55 de ani;

La înregistrarea decesului se va prezenta o rudă de gradul I (sot, sotie, […]

Publicat in Documente/Formulare utile,INFORMATII UTILE | Mai multe »

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

Odata cu declaratia de casatorie, viitorii soti prezinta urmatoarele acte:
a) Actul de identitate – in original si copie
b) Certificatul de nastere – in original si copie
c) Certificatul medical prenuptial
(Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori)
d) Acte […]

Publicat in Documente/Formulare utile,INFORMATII UTILE | Mai multe »

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NOULUI NĂSCUT

Certificatul constatator de nastere;
Buletinele de identitate ale părintilor;
Certificatele de nastere ale părintilor;
Certificatul de căsătorie;

Nasterea poate fi declarată […]

Publicat in Documente/Formulare utile,INFORMATII UTILE | Mai multe »

Acte necesare în scopul completării registrului agricol

acte de identitate din care să rezulte CNP-urile capului de gospodărie şi ale celorlalţi membri

acte de proprietate ale terenurilor în proprietatea gospodăriei, atât terenuri intravilane cu construcţii sau nu (casă, curte şi grădină), cât şi terenuri extravilane.
Aceste acte pot fi:
– extras de carte funciară
– titlu de proprietate
– contract de vanzare – cumpărare
– contract de donaţie
– […]

Publicat in Documente/Formulare utile,INFORMATII UTILE | Mai multe »

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de producător

– cerere tip
– actul de identitate titular şi membrii
– chitanţa de la caseria primăriei prin care se achită taxa specială de eliberare a certificatului de producător
Condiţiile de eliberare a certificatului de producător agricol sunt următoarele:
– gospodăria să deţină teren agricol sau animale pe raza municipiului, care să fie înscrise în registrul agricol, la zi;
– […]

Publicat in Documente/Formulare utile,INFORMATII UTILE | Mai multe »

Comentate recent

  • piese auto ieftine: Nu există o soluție ieftină în adevăratul sens al cuvântului. Există soluția cumpărăturilor...
  • cristina vacariu: Vinovat de moartea fratiorului meu este Domnul Colonel Vacariu, adica tata. Din copilarie am fost...
  • Florea: Locuiesc la casa apa de ploaie se duce in pamint nu se scurge in canalizare atunci de ce trebuie platit oare....
  • iren: in bucuresti CAR-Purile camataresc pensionarii si le iau casele metoda este simpla ii aduc in imposibilitate de...
  • Ovidiu Nicolaescu: Similar cu ce a patit un realizator TV care investiga un subiect similar dar in Bucegi… Se...