|

Sute de mii de euro din bugetul Consiliului Județean pasați la CF Brăila în 2011 și 2012

La sfârșitul anului 2011, pe 30 noiembrie, președintele Consiliului Județean Brăila a propus și a obținut-cu unanimitatea consilierilor județeni!- suplimentarea cu 200.000 de lei a alocației de întreținere a CF Fotbal Club Brăila.

Această sumă suplimenta alte 700.000 de lei donate de președintele Bunea Stancu, din banii publici,  la începutul anului, clubului de fotbal condus de Adelin Soare, fiul directorului SC Concivia SA.

Deoarece suntem convinși ca toți brăilenii, microbiști sau nu, trebuie să știe cum manevrează șefii administrației locale PSD banul public, prezentăm documentele care au stat la baza acestor finanțări.

Iată cum s-a făcut finanțarea clubului de fotbal brăilean în 2011, potrivit documentelor oficiale:

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R A R E A  Nr.  159

din  30 noiembrie  2011

privind : majorarea contributiei Judetului Braila la dezvoltarea activitatii sportive a S.C. Clubul de Fotbal Braila S.A. pe anul 2011

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 noiembrie 2011;

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul comun al Directiei Economice si Directiei Administratie Publica, Contencios, inregistrat sub nr.14811/25.11.2011  si adresa S.C. Club Fotbal S.A. Braila inregistrata sub nr. 14787/25.11.2011 ;

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamint, cultura, culte, tineret si activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice  si relatii internationale ;

Avand  la baza prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.126/2008 privind asocierea dintre Judetul Braila si S.C. Clubul de Fotbal Braila S.A precum si prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 20/2011 privind aprobarea contributiei Judetului Braila la dezvoltarea activitatii sportive a S.C. Clubul de Fotbal Braila S.A. pe anul 2011 ;

In temeiul prevederilor art.3 alin.1 si art.71 alin.2 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform prevederilor art.91 alin.5 lit. „a” pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Vazand  prevederile art.12 din Recomandarea nr.R(92)13 a Comitetului Ministrilor catre statele membre privind Carta Europeana a Sportului ;

In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba majorarea contributiei din bugetul judetului Braila la Cap.67.02 « Cultura, recreere si religie » cu suma de 200.000 RON, pentru sprijinirea in mod exclusiv a activitatii sportive a echipei de fotbal S.C. Club Fotbal S.A. Braila, pe anul bugetar  2011.

Art.2 - Se aproba actul aditional nr. 2/2011 la contractul de asociere nr. 97/2008 cu privire la sprijinirea echipei de fotbal S.C. Clubul de Fotbal S.A. Braila, in vederea dezvoltarii fotbalului de perfomanta in municipiul si judetul Braila conform anexei, parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.3 – Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta  hotarare va fi comunicata celor interesati.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZA

SECRETAR AL JUDETULUI,

GHEORGHE BUNEA STANCU                                                  NICU FILOTE

 

Anexa la HCJ NR. 159/2011

ACT ADITIONAL NR. 2/2011 la contractul de asociere nr. 97/01.09.2008

Cu privire la : “Sprijinirea echipei de fotbal S.C. CLUBUL DE FOTBAL S.A. BRAILA, in vederea dezvoltarii fotbalului de performanta in municipiul si judetul Braila”

Avand in vedere prevederile cap. V art. 6 din contract precum si adresa S.C. CLUBUL DE FOTBAL BRAILA S.A.  nr. 729/25.11.2011 prin care se solicita majorarea contributiei Judetului Braila pe anul 2011 cu suma de 200 mii lei, partile :

1.1 JUDETUL BRAILA, prin Consiliul Judetean Braila, reprezentat prin Presedinte – Gheorghe Bunea Stancu, cu sediul in Braila, Piata Independentei, nr. 1, cod fiscal nr. 4205491

si

1.2 S.C. CLUB FOTBAL S.A. Braila, cu sediul in Braila, Aleea Parc Monument, nr. 1, reprezentat de Soare Adelin – Presedintele Consiliului de Administratie, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J/09/367/200, CUI 14879296, au convenit de comun acord urmatoarele:

Art. 1. Cap. IV. “OBLIGATIILE PARTILOR”, art. 4. “Obligatiile Judetului Braila” se modifica si va avea urmatorul continut :

–          Contributia la sprijinirea in mod exclusiv a activitatii sportive a echipei de fotbal S.C.CLUB FOTBAL S.A. BRAILA cu suma de 900.000,00 lei din bugetul judetului, pe anul 2011, in vederea dezvoltarii fotbalului de performanta in judetul si municipiul Braila;

Art. 2. – Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Art. 3. – Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

JUDETUL BRAILA, S.C. CLUB FOTBAL S.A. BRAILA,
PRESEDINTE, PRESEDINTE,
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
GHEORGHE BUNEA STANCU SOARE ADELIN
DIRECTOR D.E.
ALINA RUSU
DIRECTOR ADJUNCT D.A.P.C.
DUMITREL PRICEPUTU

 

DIRECTOR ADJUNCT D.A.P.C.
DUMITREL PRICEPUTU

 

Așa cum v-am informat déjà, a urmat Hotărârea nr 25 din 29 februarie 2012 prin care CF Brăila primea 1.000.000 de lei din banii publici pentru anul în curs…

Dacă pe 10 iunie nu va mai fi ales Președinte al Consiliului județean Brăila, va lua multimiliardarul și latifundiarul Gheorghe Bunea Stancu hotărârea de bun simț și mult mai morală să finanțeze CF Brăila din banii familiei, așa cum fac, de exemplu, multimiliardarii și latifundiarii Gigi Becali și Adrian Porumboiu ?

Dorian Stoianovici


URL scurt: http://braila24.ro/?p=18608

avatar Publicat de pe 31 Aug 2012. Publicat in ANCHETE, BREAKING NEWS, EVENIMENT, GALERIE MULTIMEDIA, Reporter indiscret. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “Sute de mii de euro din bugetul Consiliului Județean pasați la CF Brăila în 2011 și 2012”

  1. Corneliu Porumboiu e un tanar regizor roman si nu are nici o treaba cu fotbalul finantat de tatal sau, Adrian Porumboiu. Cat priveste banii pe care cei doi latifundiari ii baga in fotbal, de la ei din buzunar nu sunt chiar asa multi cum ar crede lumea. Cel putin la Becali, afacerea „Steaua” e pe profit.

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • piese auto ieftine: Nu există o soluție ieftină în adevăratul sens al cuvântului. Există soluția cumpărăturilor...
  • cristina vacariu: Vinovat de moartea fratiorului meu este Domnul Colonel Vacariu, adica tata. Din copilarie am fost...
  • Florea: Locuiesc la casa apa de ploaie se duce in pamint nu se scurge in canalizare atunci de ce trebuie platit oare....
  • iren: in bucuresti CAR-Purile camataresc pensionarii si le iau casele metoda este simpla ii aduc in imposibilitate de...
  • Ovidiu Nicolaescu: Similar cu ce a patit un realizator TV care investiga un subiect similar dar in Bucegi… Se...