|

Trei sute de mii de euro, bani publici, pentru handbalul feminin. Vezi detaliile contractului dintre CJ Brăila şi HC Dunărea

Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de  29 februarie 2012 a emis Hotararea Nr. 25 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Brăila la dezvoltarea activitîţii sportive a Handbal Club “Dunărea” Brăila pe anul 2012

Hotărârea a avut în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, Raportul comun al Direcţiei economice şi Direcţiei administraţie publică, contencios, şi adresa Handbal Club “Dunărea” Brăila. Consilierii au emis rapoarte de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura, culte, tineret şi activitîţi sportive şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii internaţionale. De asemenea, au fost invocate prevederile Hotarârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 3/2012 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Brăila pe anul 2012 şi ale Hotarârii Consiliului Judeţean Brăila nr.36/2006 privind aprobarea asocierii  Consiliului Judeţean Braila la Clubul Sportiv Handbal Club « Dunărea » Braila, structura avizată de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Iată şi textul hotărârii:

Art.1. Se aprobă contribuţia din bugetul judeţului Brăila, Cap.67.02 « Cultură, recreere şi religie » a sumei de 1.300.000 lei, pe anul bugetar 2012, pentru sprijinirea în mod exclusiv a activităţii sportive a Handbal Club « Dunărea » Brăila.

Art.2. Se aprobă contractul de asociere între Judeţul Brăila şi Handbal Club « Dunarea » Braila în vederea  dezvoltării handbalului de performanţă al municipiului şi judeţului, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prin grija Direcţiei administraţie publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi fiind semnată de  Gheorghe Bunea Stancu şi contrasemnată de  Secretarul Judeţului, Nicu  Filote.

Pentru iubitorii handbalului brăilean, care trebuie sa ştie ce susţin din tribune, prezentăm  contractul de asociere>

CONTRACT DE ASOCIERE

Cap. I PARTILE CONTRACTANTE

1.1 JUDETUL BRAILA,  prin Consiliul Judetean Braila, reprezentat prin Presedinte – Gheorghe Bunea Stancu, cu sediul in Braila, Piata independentei nr. 1, cod fiscal 4205491, cont IBAN RO34TREZ15124670259XXXXX, Trezoreria Braila

 

Si

1.2 HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA  cu sediul in Braila, Aleea Parcului nr. 1, reprezentat prin Director Tehnic – Leonard Iftemi, cod fiscal 10316800, cont IBAN RO47BRMA0181031731500000, Banca Romaneasca Sucursala Braila

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI:

ART. 1 Prezenta asociere are ca obiect sprijinirea echipei de handbal HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA  in vederea dezvoltarii handbalului de performanta in municipiul si judetul Braila.

ART. 2 Judetul Braila contribuie la aceasta asociere cu suma de 1.300.000 lei din bugetul judetului pe anul  2012.

Cap. III DURATA CONTRACTULUI

ART. 3 Prezentul contract este valabil pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Cap. IV OBLIGATIILE PARTILOR

ART. 4 Obligatiile JUDETULUI BRAILA constau in:

–       Contributia la sprijinirea in mod exclusiv a activitatii sportive a echipei de handbal HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA cu suma de 1.300.000 lei din bugetul judetului, pe anul 2012, in vederea dezvoltarii handbalului de performanta in municipiul si judetul Braila.

ART. 5 (1) Obligatiile HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA constau in:

a) Suma alocata de catre Judetul Braila va fi utilizata pentru acoperirea in mod exclusiv a cheltuielilor din activitatea competitionala si sportiva a echipei de handbal conform bugetului aprobat de Adunarea Generala a Asociatilor a HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA;

b) Clasarea in primele 5 locuri in Liga Nationala feminina de handbal la sfarsitule ditiei de campionat 2011-2012;

c) Participarea la Cupele Europene de profil la sfarsitul editiei de campionat 2011-2012;

d) Mentinerea insemnelor, numelui si culorilor echipei pe toata durata contractului;

e) Mentinerea activitatii sportive a echipei de handbal in municipiul Braila;

f) Selectia in vederea initierii in handbalul de performanta a copiilor nascuti incepand cu anul 2000 pentru a promova in cadrul echipei jucatori din pepiniera proprie;

g) Asigurarea  in cadrul competitiilor sportive a conditiilor de publicitate si reclama a Judetului Braila si Consiliului Judetean Braila;

h) Promovarea imaginii Judetului Braila si a Consiliului Judetean Braila, prin inscriptionarea vizibila, pe fata sau pe spatele tricoului de joc, a insemnelor acestora;

i) Colaborarea cu institutii scolare de profil sportiv din municipiul Braila si din judetul Braila, in vederea promovarii de jucatori din cadrul acestora;

(2) Contributia Judetului Braila va fi aprobata anual, prin Hotarare a Consiliului Judetean, avandu-se in vedere valoarea cotizatiei aprobata prin Hotarare AGA si inaintata Consiliului Judetean Braila, potrivit prevederilor statutului HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA.

(3)Contributia Judetului Braila aprobata anual va fi alocata structurii sportive la solicitarea scrisa a acesteia, cu precizarea exacta a categoriilor de cheltuieli ce vor fi efectuate  si cu incadrare in bugetul aprobat prin hotarare AGA, si inaintat la Consiliul Judetean Braila.

(4) HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA are obligatia de a prezenta pentru fiecare suma alocata de Consiliul Judetean Braila rapoarte financiare si de activitate insotite de copii ale  documentelor justificative din care sa rezulte modul de utilizare al acestora respectiv de indeplinire a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Cap. V MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.6 Nici o parte nu poate proceda la modificarea unilaterala a prezentului contract. Modificarea contractului se realizeaza numai prin acordul de vointa al partilor, exprimat in scris prin act aditional semnat de reprezentantii legali.

Cap. VI CLAUZE SPECIALE:

ART. 7 (1) Activitatea financiar-contabila a HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA, va fi auditata de catre Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Judetean Braila ce va intocmi un raport anual cu privire la modul de utilizare a sumelor alocate. In acest sens HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA va pune la dispozitia acestui compartiment toate documentele justificative aferente sumelor alocate de Consiliul Judetean Braila.

(2) In cazul in care Compartimentul Audit Public Intern constanta ca sumele au fost utilizate necorespunzator, acestea vor fi returnate fara punere in intarziere si fara indeplinirea altor formalitati, in baza notificarii formulate de Consiliul Judetean Braila

(3) Judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, va sista plata contributiei prevazute la art. 4 in situatia in care HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA nu isi indeplineste obligatiile prevazute in contractul de asociere.

ART. 8 In cazul neexecutarii obligatiilor asumate de catre HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA, prin prezentul contract, asocierea  se desfiinteaza de plin drept, fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata (pact comisoriu de grad IV).

ART. 9 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre reprezentantii imputerniciti ai partilor.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte contractanta.

 

JUDETUL BRAILA,                          HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA,

PRESEDINTE,                                                    DIRECTOR TEHNIC,

GHEORGHE BUNEA STANCU                            LEONARD IFTEMI

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTIA ECONOMICA  DIRECTOR ADJUNCT, ALINA RUSU

DIRECTIA CONTENCIOS DIRECTOR PRICEPUTU

Andri Voicast

URL scurt: http://braila24.ro/?p=17771

avatar Publicat de pe 31 Aug 2012. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

3 comentarii pentru “Trei sute de mii de euro, bani publici, pentru handbalul feminin. Vezi detaliile contractului dintre CJ Brăila şi HC Dunărea”

  1. Clubul a fost infiintat de Marian Vrabie si Profesorul Doru Marica! Ei au fost aceia care plangeau pe la toate usile dupa bani pentru a se putea juca in campionat! La promovare a fost adusa Alexandrina Oprea, iar lui Marica i-a fost dat un sut in fund! Apoi a venit Antihi, cu TMUCM-ul ca sponsor, dar Bunea l-a dat afara si pe asta, ca sa ramana el singur ca „proprietar”! Asa ca Bunea nu are niciun merit pentru rezultatele de pana acum vreo 2-3 ani ale echipei. De cand a venit el, HC Dunarea nu a jucat (inca) in Cupele Europene! Este posibil sa gresesc cu acest lucru, dar Vrabie si Marica trebuiau pastrati la echipa! Indiferent pe ce posturi, pentru ca datorita lor avem handbal feminin la Braila! Acesta este adevarul adevarat!

  2. stanica are dreptate in mare parte. dar unde greseste el e la faptul ca anul acesta e primul in care echipa nu a jucat in cupele europene. s-a bagat prea adanc la echipa si a stricat atmosfera. acum chiar daca CJ asigura finantarea Stancu e mieul din fanta, dar a creat din nou tensiuni la echipa, prin catelusii lui care se invart in jurul echipei. oricum, finantarea nu e ilegala, si Zalaul tot de la CJ e finantata, romanul de la primarie, dar nu e nici un presedinte de CJ sau primar care sa fie presedintele clubului. acolo ar trebui sa fie cineva din cadrul fenomenului handbalistic, care a aruncat macar o data la poarta intr-un joc oficial, vezi Vrabie. daca, Doamne ajuta, nu iese presedinte al CJ echipa nu va muri, va fi in continuare finantata de CJ si primarie, pt ca numai un dobitoc ar putea sa zica ca el nu mai da bani pt un sport care face performanta pt Braila.

  3. in sf. Orasul Braila va dispare de pe harta! atat merita gloata de nemernici inca traitori acolo! de aceea li se zic MOLDOVENI!!!!!!!

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • piese auto ieftine: Nu există o soluție ieftină în adevăratul sens al cuvântului. Există soluția cumpărăturilor...
  • cristina vacariu: Vinovat de moartea fratiorului meu este Domnul Colonel Vacariu, adica tata. Din copilarie am fost...
  • Florea: Locuiesc la casa apa de ploaie se duce in pamint nu se scurge in canalizare atunci de ce trebuie platit oare....
  • iren: in bucuresti CAR-Purile camataresc pensionarii si le iau casele metoda este simpla ii aduc in imposibilitate de...
  • Ovidiu Nicolaescu: Similar cu ce a patit un realizator TV care investiga un subiect similar dar in Bucegi… Se...