|

Tribunalul București dă dreptate ANI. Stancu, corupt si incompatibil cu funcția. Și-a finanțat clubul din bani publici

Tribunalul București s-a pronunțat pe 14 februarie a.c in procesul dintre Bunea Stancu și ANI. Prin hotarârea 521/2014 Completul de judecata 17 Fond al Tribunalului București respinge ca neîntemeiată  reclamația lui Bunea Stancu împotriva sentinței Agenției Naționale de Intergritate.

Cu alte cuvinte, Justiția îl declară pe  Bunea Stancu corupt și incompatibil cu funcția de președinte al Consiliului Județean Brăila.

Gheorghe Bunea Stancu a acționat în judecată Agenția Națională de Integritate încercând anularea actului în care este acuzat de fapte de corupție, de  această dată în legătură cu finanțarea din bani publici a echipelor CF Brăila și HC Dunărea Brăila. Procesul, înregistrat chiar pe 23 august, a început la Curtea de Apel Bucuresti și a avut prima ședință de judecată în 5 octombrie 2012.

Este al doilea proces dintre Stancu și ANI după ce Stancu a mai fost declarat ”corupt ” pentru că și-a alocat  propriilor firme de construcții alte 600.000 euro din bani publici.

Iată comunicatul emis de ANI vineri, 31 august:

”Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, precum și indicii referitoare la posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, respectiv a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție de către STANCU GHEORGHE BUNEA, Președintele Consiliului Județean Brăila. (Conform prevederilor legii Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”, iar, potrivit dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, STANCU GHEORGHE BUNEA fiind informat, la data de 10.02.2012 (confirmare de primire din data de 16.02.2012), respectiv, 03.07.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

La data de 26.07.2012, apărătorul ales al domnului STANCU GHEORGHE BUNEA s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare, depunând, totodată, la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 16.01.2012, s-au constatat următoarele:

1. STANCU GHEORGHE BUNEA, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Brăila, a întocmit şi adoptat atât expunerile de motive, cât şi Hotărârile Consiliului Județen Brăila, şi a semnat contractele de asociere între Consiliul Județean Brăila cu S.C. Clubul de Fotbal Brăila S.A., respectiv cu Asociația Sportivă Handbal Club „Dunărea” Brăila, în baza cărora a fost încasată suma totală de  7.512.207 Lei.

S.C. Clubul de Fotbal Brăila S.A. și Asociația Sportivă Handbal Club „Dunărea” Brăila au ca acționari majoritari firmele S.C. CONCIVIA S.A., respectiv S.C. HERCULES S.A.

Acționarul majoritar al celor două firme este S.C. BURSAGRIGROM, unde STANCU GHEORGHE BUNEA, Președintele Consiliului Județean Brăila, deține calitatea de acționar majoritar.

Astfel, beneficiul patrimonial obținut prin încălcarea prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, este în cuantum de 7.512.207 Lei.

2. indicii temeinice referitoare la săvârșirea de către STANCU GHEORGHE BUNEA a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, și a infracțiunii de conflict de interese, ca urmare a întocmirii, adoptării şi semnării de către STANCU GHEORGHE BUNEA a expunerilor de motive, a Hotărârilor Consiliului Județen Brăila și a contractelor de asociere dintre Consiliul Județean Brăila cu S.C. Clubul de Fotbal Brăila S.A. și Asociația Sportivă Handbal Club „Dunărea” Brăila, în baza cărora Consiliul Județean Brăila a suferit un potențial prejudiciu în sumă totală de  7.512.207 Lei, respectiv preluarea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, de către Asociația Handbal Club „Dunărea” Brăila a unui autoturism proprietate privată a Consiliului Judeţean Brăila.

La data de 18.06.2008, STANCU GHEORGHE BUNEA a fost validat în funcția de Președinte al Consiliului Județean Brăila.

Pe durata exercitării mandatului de Președinte al Consiliului Județean Brăila, STANCU GHEORGHE BUNEA a deţinut calitatea de acționar majoritar în cadrul S.C. BURSAGRIROM S.A., care deţine acţiuni la S.C. CONCIVIA S.A., aceasta din urmă deţinând acţiuni la S.C. CLUBUL DE FOTBAL BRĂILA S.A.

De asemenea, S.C. BURSAGRIROM S.A. este acționar în cadrul S.C. HERCULES S.A., care deţine acţiuni la Asociația Sportivă Handbal Club „Dunărea” Brăila, asociaţie în care STANCU GHEORGHE BUNEA deţine calitatea de Preşedinte al Consiliului Director.

Având în vedere cele de mai sus, au fost dispuse următoarele măsuri:

– sesizarea organelor judiciare competente, cu privire la posibila săvârşire de către STANCU GHEORGHE BUNEA, Președintele Consiliului Județean Brăila, a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută și pedepsită de Codul Penal al României, precum şi a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;

– iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Precizăm faptul că, în baza prevederilor Legii nr. 176/2010, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat în cazul lui STANCU GHEORGHE BUNEA, la data de 21 septembrie 2011, organele judiciare competente cu privire la săvârşirea infracțiunii de conflict de interese, prevăzută și pedepsită de Codul Penal al României”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 31 august 2012”.

Andri Voicast

URL scurt: http://braila24.ro/?p=25454

avatar Publicat de pe 18 Feb 2014. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT, GALERIE MULTIMEDIA. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “Tribunalul București dă dreptate ANI. Stancu, corupt si incompatibil cu funcția. Și-a finanțat clubul din bani publici”

  1. De ce nu ma mira ? Pentru ca stie tot satu’ ce face necuratu’ ! Numai Judele uita sa-si lege ochii locali atunci cand ….. gandeste drept.

Lasa un raspuns

Comentate recent

  • piese auto ieftine: Nu există o soluție ieftină în adevăratul sens al cuvântului. Există soluția cumpărăturilor...
  • cristina vacariu: Vinovat de moartea fratiorului meu este Domnul Colonel Vacariu, adica tata. Din copilarie am fost...
  • Florea: Locuiesc la casa apa de ploaie se duce in pamint nu se scurge in canalizare atunci de ce trebuie platit oare....
  • iren: in bucuresti CAR-Purile camataresc pensionarii si le iau casele metoda este simpla ii aduc in imposibilitate de...
  • Ovidiu Nicolaescu: Similar cu ce a patit un realizator TV care investiga un subiect similar dar in Bucegi… Se...